Bánh cupcake vani hoa đường đỏ

40.000

Những chiếc bánh cupcake nhỏ xinh sẽ thu hút nhiều người. Những chiếc bánh cupcake vani rất tinh tế và thơm được chuẩn bị nhanh chóng và dễ dàng, nhưng chúng luôn ngon và đẹp, nhờ vào kem dưới dạng một chiếc mũ nón và trang trí khác nhau.

Những chiếc bánh cupcake như vậy có thể trở thành một trang trí của một bàn lễ hội, và chúng cũng thích hợp để uống trà tại nhà. Những chiếc bánh cupcake nhỏ xinh sẽ thu hút nhiều người. Những chiếc bánh cupcake vani rất tinh tế và thơm được chuẩn bị nhanh chóng và dễ dàng, nhưng chúng luôn ngon và đẹp, nhờ vào kem dưới dạng một chiếc mũ nón và trang trí khác nhau. Những chiếc bánh cupcake như vậy có thể trở thành một trang trí của một bàn lễ hội, và chúng cũng thích hợp để uống trà tại nhà.

Bánh cupcake vani hoa đường đỏ

40.000

Liên hệ đặt bánh ngay